Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

3 Ý tưởng cho thanh xi măng giả gỗ Diamond stair Thái lan

Written By Bao Pham on Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015 | 01:39

Thanh cầu thang giả gỗ trang trí "Diamond decor wood Stair" Thái Lan

Công ty chúng tôi là công ty nhập khẩu trực tiếp với dòng sàn phẩm “ Thanh xi măng trang trí cầu thang Diamond stair Decor wood Thái Lan" 



Ý tưởng 1: Thanh cầu thang Diamond  decor stair Thái lan  

Diamond  decor stair Thái lan
Diamond  decor stair Thái lan  


 Ý tưởng 2: Tấm xi măng cầu thang "Diamond  decor stair Thái lan" mang phong cách hiện đại.
Diamond  decor stair Thái lan
Diamond  decor stair Thái lan 

 Ý tưởng 2: Tấm xi măng cầu thang giả gỗ "Diamond  decor stair Thái lan" mang phong cách lãng mạn.

Diamond  decor stair Thái lan
Diamond  decor stair Thái lan  

 Video "Hướng dẫn thi công tấm xi măng giả gỗ cầu thang Diamond decor stair" Thái Lan 

 

Tags: “Tấm xi măng Diamond stair, Thanh cầu thang Diamond Stair, Tấm diamond stair, Diamond stair Thái lan, Tấm xi măng giả gỗ cầu thang Diamond stair”